Vastuullisuus

Tutustu Innovation Homen vastuullisuus-strategiaan ja opi, miten toimisto- ja tapahtumabisnestä voi tehdä vastuullisesti!

Toimintaamme ohjaavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDG). Olemme sitoutuneet UN Global Compact (UNGC) -hankkeen kymmeneen periaatteeseen.

Vastuullisuusliitteen tarkoituksena on viestiä vastuullisuuteen liittyvistä toimintaperiaatteistamme kaikille jäsenillemme ja kumppaneillemme, sekä tarjota tietoa ja vinkkejä niiden edistämiseksi.

Innovation Home on ottanut vahvan askeleen kohti vastuullisempaa tulevaisuutta!

Tukemalla YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja Global Compact -hanketta olemme vahvistaneet vastuullisuusperiaatteitamme.

Haastamme myös jäsenemme mukaan tähän vastuullisuusmatkaan. 

Jo alun alkaen toiminta-ajatuksemme on painottanut vahvasti ympäristöarvoja ja jakamistaloutta. Tarjoamme yrityksille tehokkaampia tilaratkaisuja joustavasti yhteiskäyttötiloja hyödyntämällä.Toimiminen coworking-tilassa on jo lähtökohtaisesti vastuullinen teko.

Täällä kukaan ei myöskään työskentele yksin. Ystäviä, businessystäviä ja -yhteistyökumppaneita löytyy ympäriltämme. Jäsenet, henkilökuntamme ja vierailijat ovat Innovation Homen keskiössä. Matchmaking on yksi arvoistamme, kannustamme ja autamme jäseniämme jakamaan verkostoja ja osaamistaan. Meillä erilaisuus on rikkaus. 

Vuonna 2024 Innovation Home on sitoutunut mittaamaan ja raportoimaan kaikkien toimipisteidensä hiilipäästöt ja myös jäsenillämme on mahdollisuus lähteä mukaan. Haastammekin kaikki hiilipäästölaskentakampanjaan, joka tehdään yhdessä AskKaukon kanssa ImpactOStyökalun avulla.

Lähde kanssamme rakentamaan kestävämpää tulevaisuutta:

Toimintaperiaatteet

Uskomme, että yritykset voivat muuttaa maailmaa vaikuttamalla asioihin, valitsemalla vastuullisen vaihtoehdon ja tukemalla muita onnistumaan omissa tavoitteissa. Tavoitteenamme on toimia alojemme edelläkävijänä – muita toimijoita haastaen ja niiden vastuullisuustyötä kirittäen. Code of Conduct – toimintaohjeessa on määritelty Innovation Homen toiminnan kannalta keskeiset eettiset periaatteet ja liiketoimintastandardit, johon kannustamme jokaisen Innovation Home – jäsenen ja jäsenyrityksen sekä yhteistyökumppanin sitoutumaan.

Jäseniltä toivomme:

 • Jäsen perehtyy ja sitoutuu Innovation Homen vastuullisuusperiaatteeseen ja YK:n Global Compactin kymmeneen periaatteeseen.
 • Jäsen edistää vastuullisuuden toteutumista organisaatiossaan kaikin tavoin. Innovation Home on mielellään mukana luomassa uusia vastuullisuutta edistäviä toimintatapoja ja ratkaisuja yhteisössä ja kannustaa jäseniä ja kumppaneita aktiivisesti tuomaan Innovation Homen tietoon uudet mahdolliset vastuullisuutta edistävät ideat.

 

Hyvä hallintotapa

Innovation Homen periaatteena on ollut alusta alkaen kasvaa kannattavasti. Yrityksen kasvaessa olemme kehittäneet työskentelyä entistä ammattimaisempaan suuntaan ja vastuullisesti pidemmällä horisontilla. Yrityksen hallituksen päätösten perusteiksi ajetaan kattavampia suunnitelmia ja laskennallisia analyysejä. Kannustamme tiimiämme kehittämään taitoja ja koulutusten ohella investoimme työkaluihin.

Vastuullisuus on otettu osaksi strategiatyötämme ja vastuullisuusohjelma on rakennettu yhdessä henkilöstön kanssa. Haluamme myös viestiä toiminnastamme vastuullisesti konkreettisten esimerkkien kautta. Mittaamme vuosittain vastuullisuustavoitteiden edistymistä toimintaamme tukevien merkittävimpien mittareiden avulla. Otamme käyttöön myös vastuullisuusohjelman auditoinnin yhteisön kesken. Haluamme edistää vastuullisuuden läpinäkyvyyttä. Otamme yrityksellemme käyttöön anonyymin väärinkäytösten ilmiantokanavan.

Viestimme tarkasti arvoista ja olemme laatineet yhteisölle jäsensopimuksen teon yhteydessä hyväksyttävät Code of Conduct -periaatteet. Pyrimme kehittämään toimintaamme vastuullisesti huomioiden niin henkilöstön kuin asiakkaiden ja sidosryhmien toiveet. Järjestämme vuosittain niin henkilö- kuin asiakastyytyväisyyskyselyjä aktiivisen vuorovaikutuksen rinnalla.

Jatkuva arviointi ja parantaminen:

 • Sopijapuolet sitoutuvat säännölliseen vuoropuheluun vastuullisuuden edistämiseksi ja kehittämään yhdessä uusia vastuullisuutta edistäviä toimenpiteitä.
 • Tämä vastuullisuusliite täydentää Innovation Homen ja jäsenyrityksen välisiä sopimuksia ja on sitova kaikille sopimuksen osapuolille.

Sosiaalinen vastuu

Innovation Homen toiminnan keskiössä on yhteisö ja sen hyvinvointi. Haluamme luoda yhteisöllisen työkulttuurin ja iloa työntekoon järjestämällä muun muassa erilaista ohjelmaa ja virikettä jäsenyhteisömme kesken. Työhyvinvointia edistetään tarjoamalla erilaisia liikuntavaihtoehtoja, kuten yhteisjoogaa työpäivän lomassa. lisäksi eri toimipaikat tarjoavat innovatiivisia virikkeitä, kuten kiipeilyseinän, sisäpihan saunalla ja porealtaalla, kosken kohinaa ja taidetta. Lisäksi toimistokotimme tarjoavat työmatkaliikuntaa tukevat puitteet.

Henkilöstö on tärkein voimavaramme ja haluamme tukea työhyvinvointia ja työssä viihtymistä. Innovation Homelta löytyy työntekijöiden käsikirja, missä on avattu yrityksen tapa toimia. Olemme myös yhdessä työntekijöiden kanssa sopineet toimintaperiaatteista vastuullisuus huomioiden. Pyrimme pitämään henkilöstön diversiteettiä yllä, jotta timanttitiimi kiiltää mahdollisimman monesta kulmasta. Olemme sopineet yhdessä työntekijöiden kanssa sellaisista toimintatavoistamme, jotka tukevat vastuullista työnantajamielikuvaa.

Arvojemme mukaisesti pyrimme yhdistämään (matchmaking) erilaisia ihmisiä, osaamista ja yrityksiä keskenään. Erilaisuus on rikkaus ja yhdessä olemme enemmän. Niin startup-, kasvu- kuin korporaatioyritykset ovat samaa yhteisöä ja pienikin yritys saa ison yrityksen etuja ja vertaistukea. Edistämme sosiaalisia kohtaamisia tilasuunnittelussa ja järjestetyissä tapahtumissa. Coworking-tilat tarjoavat kohtaamisten lisäksi myös innovatiivisia ja ergonomisia työskentelypisteitä ja tiloja erilaisiin tarpeisiin ja tilanteisiin.

Vastuullisuus on yhteinen asia. Haluamme omalla toimillamme toimia esimerkkinä yhteisön keskuudessa vastuullisena toimijana sekä hyödyntämään yhteisön palveluita ensisijaisina valintoina. Yhteistyökumppaneiden valinnassa painotamme vastuullisuutta ja molemminpuolista yhteistyötä. Meille on tärkeää, että yhteisön kesken on jaetut arvot ja vastuullista toimintaa noudatetaan, mitä viestimme yhteisön sisällä eri tavoin. Asiakasyhteydenpidolla ja seurannalla varmistamme, että yhteisö ja toimitusketju toimivat määriteltyjen arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Edellytämme kaikilta meille työskenteleviltä henkilöiltä toisten yhdenvertaista kohtelua ja hyvää käytöstä riippumatta esimerkiksi sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisestä taustasta, poliittisesta kannasta, uskonnosta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai iästä. Emme hyväksy minkäänlaista häirintää tai syrjintää. Jokaisella työntekijällämme tai kumppanillamme on oikeus tehdä havaitsemistaan puutteista tai väärinkäytöksistä nimetön ilmoitus suoraan johdolle. Tiedämme, että epäkohtiin voi olla vaikea puuttua. Tätä varten Innovation Homella on käytössä anonyymi ilmoituskanava.

Jäseniltä toivomme:

 • Jäsenyritys varmistaa, että sen vuokrakohteessa harjoittama toiminta sekä työolot, työajat, palkat ja edut ovat Suomessa voimassa olevien lakien (sisältäen mm. vero- ja työlainsäädännön), säännösten ja viranomaismääräysten (sisältäen mm. ohjeistukset työhyvinvoinnista ja vastaavista) mukaisia.
 • Jäsenyritys ei hyväksy minkäänlaista epäkunnioittavaa tai syrjivää käytöstä, kiusaamista tai häirintää ketään toista kohtaan.
 • Mikäli jäsen havaitsee vuokrakohteen vastuullisuuteen tai vastuulliseen toimintaan liittyviä poikkeamia tai rikkomuksia, vuokralainen raportoi näistä vuokranantajalle ilman aiheetonta viivästystä. Ilmoituksen voi tehdä ilmoituskanavalle anonyymisti TÄSTÄ.

 

Ympäristövastuu

Innovation Home liiketoiminta kuuluu jakamistalouden piiriin. Innovation Home tarjoaa yrityksille tehokkaampia tilaratkaisuja joustavasti yhteiskäyttötiloja hyödyntämällä. Palveluidemme avulla yritykset vähentävät toimitilojen hukkatilaa ja sen mukaista ympäristön kuormittamista (mm. lämmityskustannukset). Uusissa toimipisteissämme ja remonteissa painotamme ympäristöystävällisiä ja energiatehokkaita ratkaisuja.Innovation Home mittaa hiilipäästöjä Impact OS työkalulla.

Innovation Homen sisustuksessa hyödynnetään uuden rinnalla vanhoja kalusteita ja muita uudelleen hyödynnettäviä/ rakennettavia sisustusratkaisuja, jotka luovat bisneskotiin rennon ja kodikkaan ilmapiirin. Sisustuksessa ja muissa hankinnoissa tuetaan ekologisia vaihtoehtoja ja valitaan vastuullisia kumppaneita.

Innovation Home toimitilat pyritään sijoittamaan keskeisille paikoille optimoiden asiakasvirta. Toimipisteverkosto tarjoaa yrityksille mahdollisuuden hyödyntää eri toimipisteitä, joilla voidaan lyhentää eri työntekijöiden ja asiakkaiden työmatkaa. Innovation Home toimitilat sijaitsevat hyvien julkisen liikenteen yhteyksien päässä, jonne pääsee myös kätevästi läheltä kävellen tai pyörällä. Autoilla liikkuville yritys pyrkii tarjoamaan sähköauton latausta mahdollisuuksien mukaan, etenkin uusissa toimipisteissä. Palveluista viestimme sähköisesti, mikä tukee myös hybridityöntekoa.

Ravintolapalveluiden ruokahävikkiä pyritään minimoimaan tarkalla suunnittelulla ja asiakasvirran seurannalla. Ruoka-aineissa pyritään suosimaan kotimaisuutta ja ekologisuutta sekä terveellisyyttä.

Jäseniltä toivomme:

 • Jäsenyritykset käyttävät energiaa, vettä sekä erilaisia materiaaleja säästeliäästi. Jäsenyrityksen tulisi valita tiloja koskevassa mahdollisessa omassa sähkösopimuksessa energiaksi vähintään vähähiilinen energia (esim. ns. vihreä sähkö).
 • Jäsen lajittelee jätteet kiinteistön ohjeistuksen mukaisesti.
 • Innovation Home kannustaa jäseniään tekemään oman maksuttoman hiilipäästölaskennan esim. Impact OS työkalua hyödyntäen sekä sitoutuu toiminnassa hyvien ympäristöön liittyvien periaatteiden mukaisesti edistämään kestävän kehityksen mukaisia toimintamalleja.
 • Jäsenellä on mahdollisuus kompensoida tiloista syntyvät päästöt ilmastokauppa.com/paastojen-kompensointi.

Liity jäseneksi jo tänään!

Ota yhteyttä ja hae mukaan yhteisöön valitsemallasi paikkakunnalla.

Uudet innovaatiot syntyvät yhdessä!Varaa veloitukseton testiviikko Ota yhteyttä